Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Wypłata świadczeń

Stypendium szkolne wypłaca się w terminach miesięcznych pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Jest to świadczenie okresowe przyznawane dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Dopuszcza się możliwość wypłaty stypendium jednorazowo w terminie:

  • do 31 grudnia (za okres wrzesień - grudzień) pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w terminie do 10 grudnia;
  • do 30 czerwca (za okres styczeń - czerwiec) pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w terminie do 10 czerwca.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

  • całkowitej lub częściowej refundacji  kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu - (szczegółowy katalog wydatków). Wypłata stypendium w tej formie następuje po udokumentowaniu zakupów i opłat na podstawie oryginałów rachunków, faktur oraz innych imiennych dowodów wpłat. 
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
  • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny