Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Asystent rodziny

Rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze mają możliwość otrzymania wsparcia od Gminy Trawniki w postaci asystenta rodziny.

Wniosek o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny składany jest do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach przez pracownika socjalnego.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Asystent rodziny jest to osobą otwartą, która zapewnia dyskrecję i poufność rodzinie (wyjątek stanowi tu sytuacja, w której doszło do poważnych zaniedbań wobec dzieci, ostrej przemocy fizycznej, wciągania ich w przestępczość, uzależnienia czy seks), jest osobą umiejącą wysłuchać i okazywać zrozumienie. Asystent nie ocenia rodziny, nie krytykuje jej, daje poszczególnym członkom rodziny możliwość decydowania o swoich sprawach czym okazuje jej szacunek, mobilizuje do działania i wzmocnienia u jej członków poczucia własnej wartości, sprawczości i odpowiedzialności za swoje życie i osób należących do rodziny. Asystent wspiera rodzinę w rozwiązywaniu jej problemów, wspomaga rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny, zarówno rodziców jak i dzieci tak aby rodzina mogła osiągnąć podstawowy poziom stabilności życiowej, umożliwiającej rodzicom sprawowanie opieki i wychowania nad dziećmi i jednocześnie przeciwdziała umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Postawa asystenta powinna dawać rodzinie świadomość akceptacji oraz poczucie, iż jest ich „obrońcą i adwokatem”.

Udzielając pomocy w poprawie sytuacji życiowej rodziny asystent obejmuje również codzienne funkcjonowanie gospodarstwa domowego poprzez uczenie poprawnego gospodarowania budżetem domowym, przygotowywaniem zdrowych i niedrogich posiłków, sprzątania, angażowania poszczególnych członków rodziny w prace na rzecz domu i rodziny, wywiązywania się z obowiązków domowych. W wskazane czynności angażuje się  asystent celem zademonstrowania jak należy te prace wykonać oraz zachęcenia do działania samej rodziny.

Rolą asystenta jest również:

  • odnalezienie przez poszczególnych członków rodziny pozytywnych cech i ich umacnianie a eliminowanie niepoprawnie wyuczonych zachowań;
  • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, inicjowanie wspólnych rozmów;
  • udzielanie wsparcia w sprawowaniu opieki nad dziećmi, uczenia poprawnej pielęgnacji i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  • motywowanie poszczególnych członków rodziny do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy oraz jej utrzymania;
  • rozwijanie mocnych stron poszczególnych osób;
  • radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podejmowania walki z uzależnieniami, agresją;
  • zwiększenie motywacji do nauki, poszerzanie zainteresowań;
  • poprawa relacji między poszczególnymi członkami rodziny, umacnianie poprawnych więzi emocjonalnych, okazywanie miłości, przynależności, szacunku;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, np.: znalezienie mieszkania, uzyskanie świadczeń;
  • pomoc w kontaktach z różnymi instytucjami, wyrobieniu dokumentów, w napisaniu pism i złożeniu ich do odpowiednich instytucji.

Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce wskazane przez rodzinę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 rodzin.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny

Zegar