Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Trawniki 636, 21-044 Trawniki

 

Uchwały Rady Gminy Pomoc Społeczna

Załączniki:

Uchwała Nr XII/94/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Utworzono dnia 21.02.2020, 13:50

Roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w sprawie usług opiekuńczych

Utworzono dnia 13.01.2020, 15:12

Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Trawniki z dnia 26 listopada 2019 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Utworzono dnia 13.12.2019, 08:49

Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Trawniki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trawniki na lata 2020 – 2022.

Utworzono dnia 13.12.2019, 08:38

Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Utworzono dnia 09.05.2019, 15:26

Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Utworzono dnia 09.05.2019, 15:25

Uchwała Nr XXVII/159/18 Rady Gminy Trawniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trawniki na lata 2018 – 2024

Utworzono dnia 03.07.2020, 13:51

Uchwała nr XXIV/139/17 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie porozumienia o powierzeniu Gminie Milejów zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy Trawniki przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Milejowie z siedzibą w Antoniowie

Utworzono dnia 09.05.2019, 15:06

Uchwała nr XXIV/138/17 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Trawniki

Utworzono dnia 09.05.2019, 14:56

Uchwała nr XXI/115/17 Rady Gminy Trawniki z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Trawniki na lata 2017-2019

Utworzono dnia 09.05.2019, 14:54

Uchwała nr XVII/95/16 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Utworzono dnia 09.05.2019, 14:51

Uchwała nr XIII/75/16 Rady Gminy Trawniki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Utworzono dnia 09.05.2019, 14:41

Uchwała nr X/57/16 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Trawniki

Utworzono dnia 09.05.2019, 14:38

Uchwała nr X/56/16 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 tycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021

Utworzono dnia 09.05.2019, 15:05

Uchwała nr XXIV172/13 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trawniki

Utworzono dnia 09.05.2019, 14:23

Uchwała nr XXIII/169/13 Rady Gminy Trawniki z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trawniki

Utworzono dnia 09.05.2019, 14:19

Uchwała nr VII/80/2011 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Trawniki

Utworzono dnia 09.05.2019, 14:16

Uchwała nr XII/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Trawnikach z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach

Utworzono dnia 09.05.2019, 14:14

Informacje

Liczba wyświetleń: 2623
Utworzono dnia: 09.05.2019

Historia publikacji

  • 03.07.2020 13:51, Administrator
    Dodanie załącznika: Uchwała Nr XXVII/159/18 Rady Gminy Trawniki z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trawniki na lata 2018 – 2024
  • 03.07.2020 13:50, Administrator
    Usunięcie załącznika: STRATEGIA
  • 03.07.2020 13:48, Administrator
    Dodanie załącznika: STRATEGIA