Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

INFORMACJA DODATEK OSŁONOWY.

Utworzono dnia 20.07.2022

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Przyjmowaniem wniosków i przyznawaniem dodatku osłonowego będzie zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach – Dział Wspierania Rodziny.

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

> tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r., wówczas wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

 

Dodatek osłonowy stanowi ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wpisu źródła grzewczego do centralnego rejestru (CEEB) można dokonać samodzielnie przez internet na stronie https://ceeb.gov.pl/ posługując się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym, można także złożyć deklarację o źródle ogrzewania domu papierowo w Urzędzie Gminy Trawniki. (Uwaga – złożenie deklaracji do Urzędu nie powoduje automatycznego wpisu do ewidencji - Urząd Gminy ma obowiązek dokonać wpisu do rejestru w ciągu pół roku od wpływu deklaracji)

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski w formie papierowej dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach oraz w Urzędzie Gminy Trawniki. Wniosek można wydrukować także samodzielnie ze strony www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania lub z załącznika do niniejszej informacji.

ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula

Utworzono dnia 20.07.2022, 14:34

wzor-wniosku-o-dodatek-oslonowy

Utworzono dnia 20.07.2022, 14:33