Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Utworzono dnia 27.03.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach w roku bieżącym pozyskał środki finansowe na realizację Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023  ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa”  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami niepełnosprawnymi posiadajacymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) -

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Wartość dofinansowania: 30 159,36 zł.

Całkowity koszt zadania: 30 159,36 zł.