Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Stypendium szkolne nie przysługuje:

  • studentom;
  • dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne;
  • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej;
  • gdy wniosek zostanie złożony po terminie, a osoba wnioskująca nie wykaże, że złożenie wniosku w terminie wcześniejszym było niemożliwe;
  • gdy przekroczone zostało kryterium dochodowe.