Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Komu przysługuje?

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: matce, ojcu (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca) , opiekunowi faktycznemu (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu  piekuna faktycznego), opiekunowi prawnemu dziecka, dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

W przypadku:

- urodzenia dziecka;

- ukończenia przez dziecko 18 roku życia;

- gdy dziecko jest pod naprzemienną opieką obydwojga rodziców rozwiedzionych żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu

kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.