Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach w roku bieżącym  otrzymał środki finansowe na realizację Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023  ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem  Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi , zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, późn. zm.).

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu  przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa),
  • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do i z  placówki oświatowej (z zastrzeżeniem, że usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Wartość dofinansowania: 84 904,80 zł.

Całkowity koszt zadania: 84 904,80 zł.