Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Opieka wytchnieniowa"- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego-edycja 2024

Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Trawniki w 2024 r. podjęła realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Środki na wdrożenie przedsięwzięcia pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie
o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym

z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

 

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Trawniki

Rezultaty zadania: planowana realizacja 1 610 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego

Program dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego
pn. Fundusz Solidarnościowy

Całkowita wysokość dofinansowania: 80 500,00 zł

Wsparcie jest bezpłatne!