Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Realizacja Programu: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –
edycja 2024

 

Gmina Trawniki w 2024 r. podjęła realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Środki na wdrożenie przedsięwzięcia pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

 

Usługi asystencji osobistej stanowią formę ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia
o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym
albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).

 

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Trawniki

Rezultaty zadania: realizacja 1 672 godzin usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Program dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego
pn. Fundusz Solidarnościowy

Całkowita wysokość dofinansowania: 104 652,00 zł

Wsparcie jest bezpłatne!