Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach informuje, że w roku 2022 był realizowany Program „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten zapewniał pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach programu została udzielana pomoc w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Pomoc ta przysługiwała rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina Trawniki w roku 2022 r uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu".

Wartość dofinansowania 24 022,40 zł

Całkowity koszt zadania 30 028,00 zł